Sai lầm phổ biến khi học Data: Database vs Data Warehouse

tui nhận thấy nhiều bạn mới chuyển sang data đều rất bỡ ngỡ về Data Warehouse, nhất là các bạn newbie. Ở trên trường, tui cũng như các bạn đều được dạy về Database như MySQL, Microsoft SQL hoặc MongoDB. Tuy nhiên, khi học Data thì mình lại có khái niệm mới là Data Warehouse

August 15, 2020 · 6 min · Cảnh

Thử thách phỏng vấn cho Data Engineer - thiết kế Spark Cluster

Có bao giờ mọi người thắc mắc Data Engineer đi phỏng vấn sẽ gặp những dạng câu hỏi như thế nào không? Câu chuyện hôm nay tui muốn chia sẻ là về một câu hỏi khá cơ bản mà nhà tuyển dụng thường đặt ra cho Data Engineer: “Công ty đang có khoảng 100TB Data đang nằm trong Hadoop HDFS, lưu trữ ở định dạng text file, tăng dần theo thời gian....

July 9, 2020 · 6 min · Cảnh

Nghề Data Engineer

Tui vô nghề cũng lâu lắm rồi, tính ra làm Data Engineer cũng được 3 năm, nhiêu đây kinh nghiệm chắc cũng đủ để múa cho anh em coi thử về cái nghề này.

May 27, 2020 · 7 min · Cảnh