2022  1

June  1

Tại sao data engineer cần biết Docker

June 18, 2022 · 2 min · Cảnh

2021  1

May  1

Câu chuyện về các bạn user kì cục

May 29, 2021 · 5 min · Cảnh

2020  8

September  1

Bạn phù hợp để trở thành Data Scientist hay Machine Learning Engineer

September 11, 2020 · 6 min · Cảnh

August  1

Sai lầm phổ biến khi học Data: Database vs Data Warehouse

August 15, 2020 · 6 min · Cảnh

July  1

Thử thách phỏng vấn cho Data Engineer - thiết kế Spark Cluster

July 9, 2020 · 6 min · Cảnh

June  3

Làm thế nào trở thành Data Scientist giả cầy?

June 18, 2020 · 5 min · Cảnh

Business Intelligence, Data Analyst, Công việc mơ ước của bạn

June 9, 2020 · 5 min · Cảnh

Tất tần tật về Data Scientist, Machine Learning - AI Engineer

June 3, 2020 · 10 min · Cảnh

May  2

Nghề Data Engineer

May 27, 2020 · 7 min · Cảnh

Chuyện Của Tui

May 21, 2020 · 9 min · Cảnh