Câu chuyện về các bạn user kì cục

Mấy tuần rồi tui có tham gia vào một dự án mới, chủ yếu là xây dựng hệ thống data pipeline. Hệ thống thì không có gì để bàn nên tui sẽ không kể chi tiết ở đây. Điều mà tui muốn đề cập là độ phức tạp của dự án, nó là thành quả kết hợp của nhiều team khác nhau, mỗi team nắm giữ một phần quan trọng trong Workflow (luồng làm việc)....

May 29, 2021 · 5 min · Cảnh

Chuyện Của Tui

Bài đầu tiên tui kể anh em nghe cơ duyên của tui với cái nghề data, bài đầu nên dài thòng. Ai thấy hứng thú muốn theo con đường của tui thì để lại lời nhắn nha

May 21, 2020 · 9 min · Cảnh