# Truyện Ngắn

Những câu truyện dài lê thê, không đầu và không đít