Nghề Data Engineer

Tui vô nghề cũng lâu lắm rồi, tính ra làm Data Engineer cũng được 3 năm, nhiêu đây kinh nghiệm chắc cũng đủ để múa cho anh em coi thử về cái nghề này.

May 27, 2020 · 7 min · Cảnh