Business Intelligence, Data Analyst, Công việc mơ ước của bạn

Như đã hứa, tui chốt lại series nghề Data với nhóm ngành Analyst. Bản thân tui không có kinh nghiệm làm Analyst, tuy nhiên tui luôn hỗ trợ các bạn ấy trong công việc thường ngày nên cũng tranh thủ tích lũy khá nhiều kiến thức

June 9, 2020 · 5 min · Cảnh