Sai lầm phổ biến khi học Data: Database vs Data Warehouse

tui nhận thấy nhiều bạn mới chuyển sang data đều rất bỡ ngỡ về Data Warehouse, nhất là các bạn newbie. Ở trên trường, tui cũng như các bạn đều được dạy về Database như MySQL, Microsoft SQL hoặc MongoDB. Tuy nhiên, khi học Data thì mình lại có khái niệm mới là Data Warehouse

August 15, 2020 · 6 min · Cảnh