Chuyện Của Tui

Bài đầu tiên tui kể anh em nghe cơ duyên của tui với cái nghề data, bài đầu nên dài thòng. Ai thấy hứng thú muốn theo con đường của tui thì để lại lời nhắn nha

May 21, 2020 · 9 min · Cảnh